Judge

Home / Judge / ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ (เชฟประชัน)

Food Stylist

ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ (เชฟประชัน)

“Executive Chef Arnoma Grand Bangkok”
เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Executive Chef

วีดีโอแนะนำเชฟ

ผู้ที่มีหัวใจรัก ทุ่มเท เอาใจใส่ในงานที่ทำ ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอาชีพในวงการเชฟ และในฐานเชฟใหญ่ของโรงแรมอโนมา ซึ่งเป็นผู้มีฝีมือการทำอาหารทุกจานให้โดดเด่น ทั้งรสชาติทีอร่อย และการจัดวางส่วนประกอบต่าง ๆ ในจานอย่างสวยงาม ลงตัว มีศิลปะ ปรมาจารย์ Food Stylist ชายผู้เนรมิตศิลปะชั้นสูงบนจานอาหาร และถ่ายทอดจิตวิญญาณด้วยหัวใจและประสบการณ์ จนกลายเป็นครูผู้ปลุกปั้นควำมสำเร็จให้คนมานับไม่ถ้วน