Shop

Home / Shop Detail

กระทะด้ามอัลทิเมท 24 ซม.


  • กระทะอัลทิเมท ทนจริง แม้ผ่านการใช้งานมานาน ใช้งานได้ดี ไม่ติดกระทะ เหมือนวันแรกที่ใช้งาน
  • เคลือบด้วยสารเคลือบที่ทนทานที่สุด จาก Teflon
  • ผลิตจากสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Skin Armour Technology ทำให้เกิดผิว สูง-ต่ำ มีเกราะป้องกัน พื้นผิวกระทะจากการใช้ตะหลิว

฿ 1,290.00.-

สามารถสั่งซื้อได้ที่ :

รายละเอียดสินค้า


1. กระทะอัลทิเมท ทนจริง แม้ผ่านการใช้งานมานาน ใช้งานได้ดี ไม่ติดกระทะ เหมือนวันแรกที่ใช้งาน

2. เคลือบด้วยสารเคลือบที่ทนทานที่สุด จาก Teflon

3. ผลิตจากสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Skin Armour Technology ทำให้เกิดผิว สูง-ต่ำ มีเกราะป้องกัน พื้นผิวกระทะจากการใช้ตะหลิว

4. ใช้วิธีการผลิตแบบ forging ทำให้ก้นกระทะมีความหนาเป็นพิเศษ กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง

5. ด้ามจับมีความโค้งมน จับถนัดกระชับมือ

6. ปลอดภัย โดยได้รับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA)

7. ปราศจากสารที่ทำให้ก่อมะเร็ง

8. ใช้ได้กับเตาทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Energy net Induction